Mennyttä ja tulevaa – taustojen ajatuksia debyyttikaudesta Ykkösessä

Mennyttä ja tulevaa – taustojen ajatuksia debyyttikaudesta Ykkösessä

Kuten sarjataulukosta voi päätellä, on JäPSin pelaajiston kohdalla hyppy Ykkösen tasolle sujunut jopa yllättävän kivuttomasti. Joukkueen sisällä oli jo viime syksynä kuitenkin hyvin tiedossa, että kohonneen pelillisen vaatimustason lisäksi Ykkönen tulee vaatimaan taustaorganisaatiolta lisäponnistuksia jopa enemmän kuin viheriön puolella uurastavilta sinipaitaisilta.

Selvitimme lyhyesti kollektiivina vastanneiden taustojen ajatuksia siitä, miltä käynnissä oleva ja mahdollinen tuleva Ykkösen kausi näyttäytyvät ja ovat näyttäytyneet heidän perspektiivistään.

Kuinka työläältä Ykkösen taustaorganisaatiolta vaatima työmäärä on lopulta näyttäytynyt entiseen verrattuna – oliko yllätyksiä kumpaankaan suuntaan?

Sarjatasomuutos merkitsee väistämättä muutosta myös työmääriin. Kaiken perustana on luonnollisesti ollut, ja tulee olemaan, talous, ja nimenomaan sillä sektorilla on saatu valtavan työmäärän kautta onnistumisia, jotka ovat antaneet mahdollisuuden kehittää joukkuetta.

– Kun toimintaolosuhteet ovat olleet, mitä ovat olleet, on esimerkiksi ottelutapahtuman järjestäminen melkoinen ponnistus. Ilman runsaan talkooväen sitoutumista tapahtumat eivät olisi olleet nykyisen kaltaisina mahdollisia. Pelaajahankinnoissa uutta on ollut ulkomaisten ammattilaisten mukaan tulo, mikä on vaatinut monenlaista uuden opettelua, oli kyse sitten esimerkiksi asuntoasioiden järjestelystä tai kansainvälisiin siirtoihin liittyvästä byrokratiasta.

Millaista oppia kaudesta on tarttunut mukaan mahdollisia tulevia Ykkösen kausia ajatellen; ollaanko ensi vuonna jollain tapaa valmiimpia, mikäli vähimmäistavoite – säilyminen – saavutetaan?

– Kauteen valmistautumista on varmasti pohdittava ajatuksella. Missä vaiheessa ryhmän on esimerkiksi oltava valmis? Ristiriitoja valmennuksen ja joukkueen taustojen tavoitteiden välillä saattaa syntyä nimenomaan edellä mainitussa kysymyksessä.

– Pelaajarekrytoinnissa ei varsinkaan taloudellisesti tarkan euron joukkueilla, kuten JäPSillä, ole varaa niin sanotusti tyhjiin arpoihin. Sinällään kokemus antaa varmasti valmiuksia myös parempaan ja organisoidumpaan kauden suunnitteluun ja joukkueen kokoamiseen.

Onko taustatoimintaan saatu mukaan uusia tahoja tai onko sitä muuten monipuolistettu? Mitä osa-alueita olisi olennaisinta vahvistaa?

– Taloudesta ja markkinoinnista vastaaville on nostettava hattua erityisen korkealle. Toisaalta hyvästä työstä huolimatta niillä sektoreilla lienee edelleen myös eniten lisätarpeita, jos toimintaa halutaan viedä eteenpäin ja halutaan asettaa ja saavuttaa vielä kunnianhimoisempia tavoitteita ja unelmia.

Pelaajarekrytoinnit puhuttavat kaupungin turuilla ja toreilla varmasti itse tulosten ohella enemmän kuin muut joukkueeseen liittyvät asiat – onko jo ennen kautta ollut tarkoituksena jättää osa hankinnoista loppukesään?

Kyllä. Kausi on pitkä ja tarpeet saattavat muuttua kauden mittaan. Siksi on hyvä varata mahdollisuus täydentää ryhmää juuri silloiseen tilanteeseen – sarja- tai muuhun – sopivilla pelaajilla.

Missä kanavissa hankintoja kartoitetaan?

– Agentit tarjoavat pelaajia korostuneen paljon. Lisäksi ylemmiltä sarjatasoilta – meidän tapauksessa lähinnä kotimaisesta liigasta – jää pelaajia yli, kun joukkueet tiivistävät tai vahvistavat omia ryhmiään. Kyseiset joukkueet sitten tarjoavat joskus hyvinkin aktiivisesti heitä muille seuroille. Oma aktiivinen pelaajaseuranta täydentää kuvion. Periaatteessa kotimaiset pelaajat tunnetaan melko hyvin ja omaan joukkueeseen sopivia, vapautuvia pelaajia haetaan ensisijaisesti.